Warunki użytkowania


Szanowni Państwo,
w związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO) chcemy poinformować Państwa, że dane osobowe powierzone nam znajdują się w bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby je zabezpieczyć oraz, aby były przetwarzane przez nas w bezpieczny sposób.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: TRYGON HR Sp. z o.o. z siedzibą 05 - 092 Łomianki, ul. Brukowa 9, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515216, NIP: 1182099943, REGON: 147313682
 2. W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontaktowanie się z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną, pisząc na adres email: biuro@trygon-hr.com
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowiska pracy oferowane przez TRYGON HR na podstawie art.22 paragraf [1] Kodeksu pracy oraz nawiązania stosunku pracy.
 4. Informujemy, że Państwa dane osobowe, niezbędne do nawiązania stosunku pracy będą przekazywane do jednostki medycznej, wykonującej badania wstępne i okresowe oraz do specjalisty BHP, który prowadzi szkolenia BHP dla TRYGON HR Sp. z o.o. Państwa dane osobowe po zatrudnieniu zostaną przekazane do klientów - firm, dla których będą Państwo pracować, zgodnie ze zleceniami podpisanymi przez TRYGON HR Sp. z o.o.
 5. Administrator Danych Osobowych zawiadamia, że nie planuje przekazywania danych osobowych do innych państw, ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przekazywane dane osobowe administrator będzie przetwarzał do czasu zakończenia rekrutacji lub ustania stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane dotyczą Państwa, a w razie potwierdzenia - prawo do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji:
  - cele przetwarzania
  - kategorie odnośnych danych osobowych,
  - o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione
  - w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe - kryteria ustalania tego okresu
  - o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - o prawie do usunięcia przetwarzanych danych osobowych
  - o prawie do przeniesienia danych osobowych
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)